1400-09-15
1400-09-15
1400-09-15
1400-11-15
1400-11-28
اولین نشست همایش 1400-09-11
دومین نشست همایش 1400-10-09
آخرین نشست همایش 1400-11-07
1400-12-05

 

در سومین جلسه کمیته علمی همایش در مورخ ۱۴۰۰/۰٦/۰٦، برگزاری سه نشست پژوهشی مقدماتی بر نخستین همایش دوسالانه «اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» به تصویب رسید.

نشست اول با عنوان «تصمیم‌­گیری بر اساس مصالح عالیه کودک» با سخنرانی و مباحثه پژوهشی در سه موضوع «چالش‌­های حقوقی نَسَب، حضانت و فرزندخواندگی» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ برگزار خواهد شد.

نشست دوم با عنوان «عدالت جنایی کودک­‌مدار» با سخنرانی و مباحثه پژوهشی در سه موضوع «دادرسی منصفانه، پاسخ­‌های ناظر به کودکان معارض با قانون، و تحولات بزه­‌دیده‌­شناسی کودکان» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ برگزار خواهد شد.

 نشست سوم با عنوان «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» با سخنرانی و مباحثه پژوهشی در سه موضوع «کودکان پناهجو، کودکانِ جداافتاده، کودکان قربانی تروریسم» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰٧ برگزار خواهد شد.