معرفی همایش

به همت گروه پژوهشی حقوق «سمت»، همایش «اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک»، در زمستان ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این همایش، پس از کسب مجوز شورای پژوهشی «سمت»، سه نشست علمی پیش از برگزاری و یک کارگاه آموزشی پس از برگزاری را به عنوان رویدادهای پژوهشیِ جانبی در بر خواهد داشت. کارگاه آموزشی «تحولات حقوق کشورهای اسلامی در قبال بزه‌دیدگی بین‌المللی کودکان»، نشست علمی اول با عنوان «تصمیم‌گیری بر اساس مصالح عالیه کودک» در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴، نشست دوم با نام «عدالت جنایی کودک‌مدار» در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ و نشست سوم با نام «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ برگزار خواهد شد. مهلت ارائه چکیده تفصیلی ۱۴۰۰/۰۷/۱۶، اعلام نتایج داوری چکیده‌ها ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، مهلت ارائه اصل مقالات ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ و برگزاری همایش نیز در مورخ ۱۴۰۰/۱٢/۰٥ است. اخذ کد اختصاصی ISC و نمایه‌شدن در تارنماهای معتبر علمی کشور، در دست اقدام است و اعضای کمیته‌ علمی و کمیته اجرایی همایش منصوب شده‌اند.